Általános Fogyasztói Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

A közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatói tevékenység végzése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV tv., 2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról, illetve a 58/2013.(II.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályozás figyelembe vételével, és annak betartásával történik.

Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket:

A szolgáltató által végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

Általános tájékoztatási adatok:

A szolgáltató neve: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

A szolgáltató székhelyének címe: 2600 Vác, Kodály Z. út 3.

Ügyfélszolgálataink címe:

 • 2600 Vác, Derecske u.4.
 • 2000 Szentendre, Kalászi út 2.
 • 2100 Gödöllő Sík Sándor u.7.
 • 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 134.

A szolgáltatást végző társaság jogi formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt.)

A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-040189

A szolgáltató adószáma: 10863877-2-44

Felügyeleti hatóságok:

Vízügyi hatósági jogkör:

 • első fokon - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelőség
 • másodfokon az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör:

 • első fokon az illetékes települési önkormányzat jegyzője,
 • másodfokon a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (az illetékes Regionális Államigazgatási Hivatal) gyakorolja.

Közegészségügy, vízminőség:

 • első fokon az illetékes ÁNTSZ Kistérségi Intézet
 • másodfokon az illetékes ÁNTSZ Regionális Intézet

Ágazati-szakmai felügyelet:

 • Vidékfejlesztési Minisztérium

Telefon/telefax/internet elérhetőség, levelezési cím:

Levelezési cím: 2600 Vác, Kodály Z.út 3. Pf.: 96

Call center: 06-27-511-511 vagy 06-40-881-188

Telefax: 06 27- 511-948

E-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu

Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződésének száma:
GENERALI - PROVIDENCIA Zrt.   EA 1100/2008/02

A szakmai biztosíték által fedezett kockázat:
50 MFt/év
30 MFt/káresemény

A szakmai biztosíték területi hatálya:
A DMRV Zrt. teljes működési területe

A szolgáltató szolgáltatói tevékenysége során alkalmazott, jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése:

 • 1959.évi IV.tv. (Ptk.) 387.§
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 58/2013. (II.27.) Korm.rend. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 18/1999. (II.5) Korm.rend. a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről.

Jogvita esetére valamely bíróság vagy más joghatóság kizárólagos illetékessége nincs kikötve.

A szolgáltatás díja:

Hatósági ár, amely állami tulajdonú közműveken történő szolgáltatás esetén az adott évre vonatkozó KvVM vízdíjrendeletben, önkormányzati tulajdonú közműveken történő szolgáltatás esetén az adott település önkormányzata által meghatározott árrendeletben található meg.

A szolgáltatás hozzáadottértékadó - köteles (ÁFA), a hozzáadottértékadó-azonosítószáma:

 • vízszolgáltatás: SZJ 3600
 • csatornaszolgáltatás: SZJ 3700

A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása:

 • 1959.évi IV.tv. Ptk.
 • 1997.évi CLV tv a fogyasztóvédelemről
 • 2008.évi XLVII.tv a tisztességtelen kereskedelmi tevékenység gyakorlásának tilalmáról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 18/1999. (II.5) Korm.rend. a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről
 • 58/2013. (II.27.) Korm.rend. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

A vállalkozás honlapjának elérhetősége:
www.dmrvzrt.hu

Fogyasztói panasz elutasítása esetén igénybevehető jogorvoslati hatóságok.
Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
1135 Budapest Lehel u. 43-47.
Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Kossuth tér 6.8.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Általános Fogyasztói Tájékoztató
captcha
* kötelező mezők